Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen PvdA over Leeuwarden minder veilig

Publicatiedatum: 
23 mei 2016

De fractie van de PvdA leest in de media dat Leeuwarden te maken heeft met een groeiend aantal overvallen. Het contrast tussen de stad en het platteland in onze provincie is groot. Ook uit de gemeentelijke veiligheidsindex van april jongstleden bleek dat Leeuwarden minder veilig is geworden. In de Veiligheidswijk is het aantal inbraken significant gestegen.

Maatregelen

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Leeuwarden leek tot enkele jaren geleden steeds veiliger te worden. Er lijkt nu sprake van een trendbreuk. Reden voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 605.65 KB) aan het college te stellen. De fractie wil onder meer weten of het college de cijfers zoals die in de media gepubliceerd kent en of deze juist zijn. De fractie vraagt wat de reden is dat er meer straatroven en zakkenrollen plaatsvinden en hoe het kan dat het aantal inbraken in de ene wijk daalt en in de andere wijk flink stijgt. De fractie vraagt het college wat de gemeente doet aan de bestrijding van deze vormen van criminaliteit in preventieve en repressieve zin.