Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen PvdA over onafhankelijke cliëntondersteuning

Publicatiedatum: 
9 jun 2016

De fractie van de PvdA vind het belangrijk dat iedereen in onze samenleving toegang heeft tot de noodzakelijke zorg. Cliëntondersteuners dienen onafhankelijk te zijn. Alle inwoners van Leeuwarden moeten onafhankelijke ondersteuning krijgen aangeboden als zij met een zorgvrag bij de gemeente aankloppen en daarmee moeite hebben. Een sociaal werker mag zich nooit tegelijk bemoeien met de indicatie en de aanvraag van een cliënt zegt de fractie.

Waarborg onafhankelijkheid

De fractie van de PvdA stelt een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 121.13 KB) over dit onderwerp aan het college. Zo wil de fractie onder meer weten hoe het college de onafhankelijke clëntondersteuning heeft geregeld, met name voor mensen met minder sociale contacten, die minder mondig zijn en het spannend vinden een gesprek met een sociaal werker/gemeente aan te gaan. De fractie vraagt of het college ook van mening is dat een sociaal werker die voor de gemeente een indicatie voorbereidt nooit tevens de professionele cliëntondersteuner kan zijn van die betreffende clieënt. En, welk voornemen heeft het college om het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning beter te regelen en wanneer kan de raad hiervan concrete resultaten zien.

Antwoord

Het college geeft in haar antwoord aan dat in Leeuwarden is gekozen voor een onafhankelijke positie van Amaryllis. Een kerntaak van de sociaal werker is het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. De sociaal werkers juichen het toe wanneer familie of andere mensen uit het netwerk de cliënt ondersteunen. De gemeente heeft e.e.a. geregeld conform het koersdocument dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Het college geeft aan dat de sociaal werker de onafhankelijke cliëntondersteuner is. Voor gevallen dat de cliënt er niet uitkomt met de cliënt, heeft de cliënt het recht om een andere sociaal werker te vragen. Cliënten kunnen ook terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Zorgbelang. Het college zegt dat zolang er geen negatieve signalen van cliënten komen zij geen voornemen heeft om de cliëntondersteuning anders te regelen. De raad blijft geïnformeerd over de ontwikkelingen op het sociaal domein en de rol van Amaryllis daarbinnen.