Lion Stadhuis

Vragen PvdA over vragenlijst Digitaal Burgerpanel

Publicatiedatum: 
26 nov 2018

De achterban van de fractie van de PvdA heeft signalen van zorg afgegeven over de vraagstelling in de vragenlijst Digitaal Burgerpanel mienskip. De toon van de vraagstelling is niet goed gevallen c.q. de bedoeling is niet helder van een aantal vragen. Dit is aanleiding voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 41.48 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Doel

De fracttie vraagt of het college op de hoogte is van genoemde enquête en of het college zich kan voorstellen dat genoemde vraagstelling vragen oproept. De fractie vraagt ook wat de achterliggende gedachte bij de vraagstelling is en wat met de uitkomsten wordt beoogd.