Lion Stadhuis

Vragen PvdA over vragenlijst Digitaal Burgerpanel beantwoord

Publicatiedatum: 
26 nov 2018

De achterban van de fractie van de PvdA heeft signalen van zorg afgegeven over de vraagstelling in de vragenlijst Digitaal Burgerpanel mienskip. De toon van de vraagstelling is niet goed gevallen c.q. de bedoeling is niet helder van een aantal vragen. Dit is aanleiding voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 41.48 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Doel

De fracttie vraagt of het college op de hoogte is van genoemde enquête en of het college zich kan voorstellen dat genoemde vraagstelling vragen oproept. De fractie vraagt ook wat de achterliggende gedachte bij de vraagstelling is en wat met de uitkomsten wordt beoogd.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 220.32 KB) geeft het college aan er van te weten dat er allerlei maatschappelijke onderzoeken in Leeuwarden en buiten de gemeente plaatsvinden maar is niet in detail op de hoogte van wat de vraagstelling in alle onderzoeken is. De inhoud van de vragenlijst over onder andere Iepen Mienskip is opgesteld door onderzoekers van de Provincie, het Fries Sociaal Planbureau en de gemeente. Het college zegt te hechten aan het goed weten en meten wat er in de samenleving speelt en het van belang te vinden dat onderzoekers daar naar de nodige vrijheid hebben. Het college zal aan de onderzoekers het signaal afgeven zo goed als mogelijk rekening te houden met maatschappelijke gevoeligheden zonder te tornen aan de onderzoeksvrijheid en onafhankelijkheid van de onderzoekers. De achterliggende gedachte bij de vragen is te meten in hoeverre inwoners openstaan voor inwoners met andere achtergronden. Eventuele conclusies en mogelijke beleidsacties op basis van de uitkomsten worden overgelaten aan de politiek.