Lion Stadhuis

Vragen PvdA over wachttijden Raad voor de Kinderbescherming

Publicatiedatum: 
26 nov 2018

De fractie van de PvdA heeft in de landelijke media vernomen dat de wachttijden bij de Raad voor de Kinderbescherming oplopen. De fractie maakt zich zorgen of de veiligheid voor betreffende kinderen voldoende gewaarborgd is en stelt hierover een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 40.11 KB) aan het college van burgemeester en wethouders.

Situatie Leeuwarden

De fractie vraagt of het college op de hoogte is van de problematiek en wat de situatie in onze gemeente is. De fractie wil ook weten hoe in onze gemeente geborgd is dat er geen zaken blijven liggen die dringend zijn. De fractie vraagt ook of er sprake is van een toename van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen en zo ja wat dit dan zegt en of hier actief beleid op wordt ontwikkeld.