Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen Verenigd Links over huisbezoek sociaal werkers

Publicatiedatum: 
20 jun 2016

De cliëntenraad schrijft dat sociaal werkers vooraf aan een huisbezoek geen enkele informatie hebben over het verleden van een cliënt inzake eerder verleende ontheffingen etcetera. Deze informatie is aanleiding voor de fractie van Verenigd Links om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 20.31 KB) aan het college te stellen.

Correcte informatie?

De fractie van Verenigd Links wil van het college weten of deze informatie correct is of dat men het niet wil weten vanwege nieuw beleid inzake de participatiewet en of dat beleid dan oorzaak is dat er geen rekening gehouden wordt met de historie van een cliënt. De fractie vraagt ook of er bij sociale wijkteams voldoende kennis aanwezig is inzake het benaderen van mensen met een aangeboren stoornis en of het wel verstandig is dat studenten worden ingeschakeld bij onaangekondigde huisbezoeken. De fractie zegt dat de cliëntenraad aangeeft problemen te zien inzake het delen van gegevens en of een cliënt de mogelijkheid heeft inzage te krijgen in zijn of haar dossier.