Lion Stadhuis

Vragen Verenigd Links over radio Middelsee beantwoord

Publicatiedatum: 
5 sep 2017

Na de herindeling met onder andere Leeuwarderadeel is de gemeente een lokale omroep rijker, namelijk radio Middesé. In schriftelijke vragen aan het college wil de fractie van Verenigd Links weten of er nagedacht wordt over de status van de zendgemachtigde en hoe het college de toekomst van deze omroep denkt te waarborgen. De fractie vraagt ook hoe het zit aangaande de samenwerking tussen de lokale omroepen.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 46.38 KB) zegt het college dat met beide omroepen overleg heeft plaatsgevonden. De besturen van beide omroepen werken op dit moment een vorm van duurzame samenwerking uit. Het College is voorstander van vergaande samenwerking/samenvoeging van beide omroepen, waarbij Middelsé een zo volwaardig mogelijke plaats krijgt binnen de lokale omroep Leeuwarden. Per gemeente kan slechts aan één lokale omroep
een zendmachtiging worden afgegeven. Waarborging geschiedt middels schriftelijke afspraken over de te leveren activiteiten en prestaties en periodieke bestuurlijke overleggen hierover.