Lion Stadhuis

Vragen VVD over digitaal bezwaar maken

Publicatiedatum: 
19 nov 2018

De fractie van de VVD is er door inwoners op gewezen dat inwoners met een parkeerbon gevraagd wordr eventueel bezwaar bij voorkeur via de digitale belastingbalie in te dienen. Dit blijkt in de praktijk helemaal niet mogelijk te zijn. Dit is aanleiding voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 403.08 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanpassen

De fractie wil weten waarom er op een niet bestaande mogelijkheid tot het maken van bezwaar wordt gewezen en wanneer dit wordt gecorrigeerd zodat dit wel kan. De fractie vraagt ook in hoeverre het college kijkt naar quick wins op het gebied van digitalisering en of daar voorbeelden van zijn te noemen.