Lion Stadhuis

Vragen VVD over kostendekkende tarieven jeugdbesherming en jeugdreclassering

Publicatiedatum: 
8 jan 2019

Er is een rapport beschikbaar dat inzichtelijk maakt wat in 2016 de gemiddeld door Gecertificeerde instellingen gerealiseerde kostprijzen zijn geweest van verschillende diensten en producten. De VNG heeft gemeenten opgeroepen dit kostprijsonderzoek te betrekken bij de gesprekken met Gecertificeerde instellingen over de tarieven voor 2019 en verder. Dit is aanleiding voor de fractie van de VVD om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 54.08 KB) aan het college te stellen.

Situatie Leeuwarden

De fractie vraagt onder meer of het college bekend is met het onderzoek en of het college gehoor heeft gegeven aan de oproep van de VNG. De fractie zegt signalen te krijgen dat er in Leeuwarden onder de gemiddelde kostprijs gewerkt moet worden. De fractie wil weten of het college er zich bewust van is dat het werken met tarieven die niet kostendekkend zijn voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering vergaande gevolgen kan hebben voor de doelgroep. De fractie wil ook weten of de tarieven voor 2019 kostendekkend zijn en zo niet hoe dat kan en of het college alsnog kostendekkende afspraken wil maken.