Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen VVD over lokale inkoop database

Publicatiedatum: 
3 mei 2016

De afgelopen maanden zijn er steeds meer initiatieven in Nederland ontstaan waarbij gemeenten het voor lokale ondernemers gemakkelijke maken om aan de gemeente hun diensten aan te bieden. Gemeenten richten een online database op waarop lokale ondernemers zich bij de gemeente bekend kunnen maken. Gemeenten raadplegen deze database in voorkomende gevallen.

Belangrijke pijler

De fractie van de VVD is van mening dat lokale ondernemers een belangrijke pijler vormen voor de Leeuwarder economie en werkgelegenheid en dat zij minstens evenveel kans moeten maken om een opdracht te krijgen van de gemeente. Reden voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 92.46 KB) aan het college te stellen. De fractie wil onder meer weten of het college bekend is met het initiatief voor een database voor lokale ondernmers en waarom we een dergelijke voorziening nog niet hebben. De fractie vraagt het college of deze bereid is een dergelijke database in te richten en zo ja, binnen welke termijn dat zou kunnen.