Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Werkwijze gemeenteraad tijdens de coronacrisis

Publicatiedatum: 
31 mrt 2020

Hoe werkt de gemeenteraad tijdens de coronacrisis

De gemeenteraad van Leeuwarden houdt in principe vast aan de gewone structuur van het Politiek Podium. Dat betekent informatie verzamelen tijdens het Open Podium, oordeel vormen tijdens de Politieke Dialoog en finale debat en besluit nemen in de Besluitvormende Raadsvergadering.

In de praktijk zijn de onderdelen op dit moment ingericht als schriftelijke sessie of digitaal vergaderen. In april hebben we de eerste ervaringen opgedaan en voor de komende maand mei worden er kleine aanpassingen doorgevoerd. De raad werkt als volgt in de maand mei:

Open Podium: schriftelijk.

Raadsleden stellen de schriftelijke vragen aan externe partijen, ambtelijke organisatie en dergelijke om zich zo goed mogelijk een beeld te kunnen vormen van het onderwerp. De griffie verzamelt de vragen, zet deze uit voor een antwoord en publiceert in iBabs. Hiervoor is een week tijd beschikbaar.

Na afronding van deze fase Open podium wordt een conclusie getrokken door de fracties of er behoefte is aan een Politieke Dialoog of dat het onderwerp direct voor besluitvorming geagendeerd kan worden. In beide gevallen wordt dit in Ibabs gepubliceerd en zichtbaar voor een volgende vergaderdatum.

Politieke Dialoog: Digitale vergadering met een schriftelijke voorbereiding.

Het debat over een onderwerp wordt in de Politieke Dialoog gehouden, nu in een digitale vergadering. Om deze digitale vergadering zo goed mogelijk te laten verlopen worden de fracties uitgenodigd om hun politieke standpunt en politieke vragen alvast van te voren op papier te zetten en deze te delen met de andere fracties en de portefeuillehouder. Dan vindt de digitale vergadering plaats waarin de reeds gestelde vragen mondeling worden beantwoord. Voor fracties is er dan gelegenheid om verduidelijkende of aanvullende vragen te stellen en te reageren op de statements van de andere fracties.

De digitale vergadering wordt afgesloten met een conclusie of het onderwerp geagendeerd kan worden voor een besluitvormende vergadering als bespreekpunt of hamerstuk.

Deze digitale vergadering is  openbaar en dat betekent dat de bijeenkomst is te volgen via de livestream. De bijeenkomst is op de vaste vergaderavond (woensdag)

Besluitvormende vergadering: digitaal als videovergadering.

Deze vergadering is eveneens openbaar en te volgen via de livestream. Hier staan onderwerpen op de agenda die aangemerkt zijn óf als hamerstuk, óf wanneer behoefte is aan bespreken met mogelijk ingediende moties of amendementen.  Besluitvormende raadsvergaderingen zijn op woensdagavond.