Lion Stadhuis

Inspiratiesessie "Energiebesparing vanuit het particulier initiatief"

28 mei 2019
15:00
17:30
Als onderdeel van het project 'Energiebesparing vanuit het particulier initiatief' hebben wij dit voorjaar opnieuw diverse gesprekken gevoerd met lopende en nieuwe initiatieven rond energiebesparing in de wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden. Initiatieven die veelal uit zichzelf zijn ontstaan en werkgroepen die samen de schouders willen zetten onder de energietransitie in hun buurt.

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseren wij een inspiratiebijeenkomst voor duurzame initiatieven in de wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden .

Graag gaan we met elkaar rond de tafel om ervaringen te delen, uitdagingen en drempels te benoemen en verder te werken aan nieuwe energie in onze wijken en dorpen. Jullie zijn van harte welkom om 15.00 uur in Grand Café Z aan het Zaailand 106 in Leeuwarden. (Houd rekening met de landelijke OV-staking op 28 mei!)

Nog niet aangemeld?
Meld je aan via www.energieloketleeuwarden.nl/inspiratiesessie.

Vanuit de online inventarisatie kwam naar voren dat er veel interesse is in het vormgeven van een optimale energiebespaarscan, in de ontwikkeling van de warmtevisie in 2021 voor de wijken en dorpen, en het vraagstuk ‘waar beginnen we morgen?’.

Op basis daarvan hebben wij onderstaand programma voor jullie samengesteld:

15.00 Opening en welkom

15.15 Presentatie Duurzaam Aldlân Jan Cees en Elina van Stichting Duurzaam Aldlân komen ons bijpraten over hun ambities, successen maar ook worstelingen op weg naar een energieneutrale wijk. Ze doen een boekje open over welke uitdagingen je zoal tegen komt en vertellen over hoe zij met succes stapsgewijs verder bouwen aan het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad in hun wijk.

15.30 Presentatie Grieneko Baard e.o. Ronald van Energiecoöperatie Grieneko uit Baard geeft een presentatie over hoe zij als Energiecoöperatie aan de slag zijn met het concreet invulling geven aan potentiële systeemkeuzes en andere vergezichten in hun regio.

15.45 Koffie en interactie

16.00 Werken aan de ultieme bespaarscan Merel van het project Fryske Streamdeal Particulier neemt jullie mee bij de ontwikkelingen rond een optimaal en stapsgewijs innovatief woonplan voor het verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Ook hoort ze graag wat jullie kijk is op zo’n scan en hoe we samen kunnen bijdragen aan die uitdaging.

16.30 Bouwen aan een warmtevisie voor de gemeente Leeuwarden Gerk Jan geeft, vanuit zijn rol bij de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden, een kijkje in de keuken van het proces waarin de gemeente samen met provincie aan de slag is met het vormgeven van een warmtevisie met daarin warmte-transitieplannen voor de wijken en dorpen.

17.00 Evaluatie en vervolg

17.15 Borrel @Grand Café Z   

Meld je z.s.m. aan op www.energieloketleeuwarden.nl/inspiratiesessie.