Lion Stadhuis

Inspiratiesessie "Energiebesparing vanuit het particulier initiatief"

28 mei 2019
15:00
17:30
Als onderdeel van het project 'Energiebesparing vanuit het particulier initiatief' hebben wij dit voorjaar opnieuw diverse gesprekken gevoerd met lopende en nieuwe initiatieven rond energiebesparing in de wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden. Initiatieven die veelal uit zichzelf zijn ontstaan en werkgroepen die samen de schouders willen zetten onder de energietransitie in hun buurt.

Mooi om te zien hoe dit leeft en ook goed te zien waar de overeenkomsten en verschillen tussen deze werkvormen liggen. Uiteindelijk zijn we allen aanjagers voor die benodigde verduurzamingsslag in de omgeving. 
 
Met het oog op die verduurzamingsslag merken we dat er opnieuw grote behoefte is aan kennisdeling. Kennisdeling om elkaar te inspireren, maar ook om te leren van successen en mislukkingen die we allen hebben ervaren binnen deze trajecten.
 
Graag nodigen wij jullie uit voor een inspiratiebijeenkomst op dinsdag 28 mei om 15.00 uur op een nog nader te bepalen locatie.
 
We willen daarin graag samen aan de slag met thema's als:
- Wat betekent de warmtevisie voor onze wijk/dorp?
- Wat is de rol van de Bewoners/Overheid/Markt?
- Hoe bereiken we successen?
- Waar moet de optimale Energiebespaarscan voor huishoudens aan voldoen?
- Wie moet er profiteren van de energietransitie?
etc.
 
Naast de nodige interactie vragen we twee of drie initiatieven om kort te pitchen wat ze hebben gedaan, waar ze nu staan en waar ze naar toe werken.
 
Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze praktijksessie. 
Daarnaast het verzoek deze mail door te sturen aan de leden van jullie werkgroep.
 
Meld je z.s.m. aan op www.energieloketleeuwarden.nl/inspiratiesessie.