Lion Stadhuis

Leeuwarden in 2028: wat is uw visie?

Dialoogavond Leeuwarden 2028: Wat is uw visie?
10 oktober 2019
19:30
21:30
2028 lijkt ver weg , maar is dichterbij dan we denken. Wat typeert de gemeente Leeuwarden in 2028, welke koers gaan wij varen om daar te komen en waar moeten we mee stoppen? Denk met ons mee over de toekomst van onze gemeente. Wat kunt u daaraan bijdragen?

Lees de volledige uitnodiging in uw browser

Doe mee!

Wij nodigen u uit voor een dialoogavond op 10 oktober. Deze avond komt onze leefomgeving aan bod. Hoe vinden wij de balans tussen de veranderende landbouw en nieuwe gebruikers in het buitengebied als recreatie en energieopwekking. Past dat bij onze ambitie om klimaatneutraal te worden, de biodiversiteit te herstellen en onze waterhuishouding op orde te houden?

Programma

Wij gaan daarover in gesprek met experts, belangstellenden en bestuurders onder leiding van David van Zelm van Eldik, programmaleider van ONS Landschap, het beleidsprogramma van het Rijk voor landschap. Het eerste woord is aan de generatie 2028.

Meld u aan

U bent van harte welkom op deze eerste dialoogsessie over Leeuwarden als hart van een bijzondere blauw-groene regio. U kunt zich hier aanmelden of via omgevingswet@leeuwarden.nl. Zo kunnen we rekening houden met uw komst.

Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11. Leeuwarden

Lees de volledige uitnodiging in uw browser


Omgevingsvisie

Begin dit jaar daagde rijksbouwmeester Floris van Alkemade ons als Friese regio uit om met “Panorama Nederland” na te denken over de ruimtelijke opgaven voor de komende 10 tot 20 jaar. Nu gaan we kijken naar het Panorama 2028 van Leeuwarden. Hoe ziet onze gemeente er in 2028 uit en hoe bereiken we dat ? Deze vragen willen we beantwoorden in de Omgevingsvisie die de gemeente gaat opstellen.

Samen met u willen wij onze ambities voor de komende 10 jaar bepalen. Wij hebben daarvoor drie dialoogavonden georganiseerd in De Kanselarij op 10 oktober, 31 oktober en 7 november. Alle avonden beginnen 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Op deze bijeenkomsten kunt u met elkaar en met ons in gesprek over drie ambities:

  • Leeuwarden is in 2028 het hart van een bijzondere blauw-groene regio (10 oktober)
  • Leeuwarden is in 2028 een sterke economische stad in Noord-Nederland en Europa (31 oktober)
  • Het is goed leven in Leeuwarden in 2028 (7 november)

Als vertrekpunt voor die dialoog hebben wij de notitie “Leeuwarden in 2028 – De aftrap voor een Leeuwarder Omgevingsvisie” opgesteld. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Kijk voor meer informatie over de omgevingswet en omgevingsvisie op www.leeuwarden.nl/omgevingswet.