Lion Stadhuis

Politiek Podium 29 januari

Publicatiedatum: 
29 jan 2020

Vanaf 19.30 uur staan er vier bijeenkomsten in het Open Podium op de agenda van de gemeenteraad. De avond begint met parallelle sessies over het Fries taalbeleid en de omgevingswet. Bij de informerende bijeekomst over de omgevingswet wordt de raad bijgepraat over de resultaten van de bijeenkomsten van een raadswerkgroep. Er is voor raadsleden gelegenheid input te leveren. Na de pauze staan twee agenda initiatieven op het programma. Eén initiatief is van Lijst058 met als onderwerp kosten stadsverwarming/verduurzaming Goutum-súd. Het tweede initiatief is van PALGroenLinks, PvdA en de VVD met als onderwerp integraal behandelen van jongeren.

Alle onderwerpen van de agenda met stukken staan op de website. Via de stream zijn de bijeenkomsten live te volgen.