Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion PolitX in Den Haag

Project PolitX

PolitX is een project van de gemeenteraad van Leeuwarden voor MBO-studenten. Het project heeft als doel de politiek voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar tastbaar te maken door te laten zien wat je met politiek allemaal kunt bereiken en hoe politieke besluiten tot stand komen. Jongeren leren hoe de democratie en de politiek werkt. En hoe ze daar invloed op uit kunnen oefenen. Er is gekozen voor deze doelgroep omdat de jongeren net mogen stemmen of dat binnen twee jaar kunnen doen.

Lessen

Door de griffie van Leeuwarden is een lesprogramma opgesteld in samenwerking met studenten van de NHL en het Jongeren Platform Fryslân (politieke jongerenorginsaties). Het lesprogramma bestaat  uit diverse onderdelen zoals een gastles door een raadslid, workshop debatvaardigheden, werkbezoek aan de gemeente, bezoek politieke markt (inclusief workshops) en een debatwedstrijd op het Stadhuis. De winnende school bij de debatwedstrijd wint een volledig verzorgde reis naar de Tweede Kamer in Den Haag. De beste debater van de dag ontvangt een fraaie bokaal.

Politieke markt

Onderdeel van het project PolitX is de politieke markt. Jongerenorganisaties van politieke partijen presenteren zich op de markt. De markt is toegankelijk voor alle jongeren in de leeftijdscategorie 16-20 jaar uit de gemeente Leeuwarden. Zij kunnen zich bij de diverse partijen oriënteren en in gesprek gaan.

Het doel van de politieke markt is dat jongeren hun ideale wereld- c.q. mensbeeld kunnen koppelen aan een politieke partij die hier de meeste overeenkomsten mee heeft. Daardoor leren zij bewuster op een politieke partij te stemmen.

Ook worden een aantal workshops aangeboden zoals debatvaardigheden. Tenslotte kunnen de jongeren een debat volgen tussen jonge politici van de politieke partijen.

Debatwedstrijd

Onderdeel van het project PolitX is een debatwedstrijd. De deelnemende groepen aan het project bereiden op school een presentatie voor waarin een vooraf aangereikt onderwerp centraal staat. Een aantal leerlingen per groep doet een presentatie over het onderwerp. Vervolgens gaan alle groepen met elkaar bespreken hoe zij het debat willen aangaan (argumenten voor en tegen verzamelen). Eén vertegenwoordiger per groep voert het debat.  De prijs voor de winnende groep is een dagje Den Haag met een bezoek aan de Tweede Kamer. De winnende debater ontvangt een fraaie bokaal.