Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium

3 juni 2020
09:00
22:00

De landelijke maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan hebben invloed op de manier van vergaderen van de gemeenteraad. De raad volgt wel zo veel als mogelijk het normale systeem, dat is: Open Podium, Politieke Dialoog en Besluitvormende Raadsvergadering.

Wat in de huidige situatie anders is, dat in ieder geval het Open Podium en de Politieke Dialoog zo veel mogelijk schriftelijk of digitaal plaatsvinden. De besluitvormende vergadering is momenteel een digitale bijeenkomst die live via stream en omroep LEOMIddelsé is te volgen.

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.

Voor juni staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda: exploitatie Neushoorn; bestemmingsplan Unia; grondstoffenbeleid; gemeenschappelijke regeling Marrekrite.