Lion Stadhuis

Rekenkamer

De rekenkamer in de gemeente Leeuwarden bestaat uit drie leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris.