Lion forum in Nieuwe Zaal

Schriftelijke vragen

Om zijn taken goed te kunnen uitoefenen heeft de gemeenteraad een aantal instrumenten, zoals het recht om vragen te stellen. De vragen zijn gebundeld in een overzicht.